EU Pályázatírás, Pályázati tanácsadás, Projekt management

Módosult a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés című felhívás

By 2016-06-13Hírek

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) pályázat – korábban közzétett – felhívásban foglaltaktól eltérően a támogatási kérelmek benyújtására további 2 hónapot biztosítanak, így az első szakasz zárásának napja 2016. augusztus 15-re módosult.

A Felhívás célja, a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztése, a falvak megújulása, a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások együttműködésével. Az intézkedés alapvető célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

Nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken (lsd. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklet) végrehajtott beruházások.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség. Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH-nál ügyfél-azonosítóval, tehát az MVH által nyilvántartásba vett ügyfélnek minősül.

A rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege 155 millió Ft. A támogatás maximális mértéke 75-95%.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 15-től 2018. április 16-ig lehetséges.

Bővebb információt itt érhetnek el.

Leave a Reply