EU Pályázatírás, Pályázati tanácsadás, Projekt management

Megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című pályázat

By 2016-06-30Hírek

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) felhívás.

A Kormány célul tűzte ki a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését. A cél elérését a Kormány ágazati megközelítéssel, munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A foglalkoztatási ráta emelése, illetve a munkahelyek minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a munkakörülmények javítása, a munkavédelmi szempontok érvényre juttatása is. A megfelelő munkakörülmények hiánya a foglalkoztatott munkavállalók teljesítményének csökkenéséhez vezethet, a fokozott megterhelés miatt a dolgozók egészségének megőrzése nehezebbé válik. A munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat olcsóbb, kifizetődőbb megelőzni, mint későbbiekben kezelni, ehhez azonban célzott beavatkozásokra, prevencióra, a témával kapcsolatos ismeretek terjesztésére, és a munkavédelmi feladatellátás szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztésére van szükség. E célok a munkáltatók – gyakran fel nem ismert – anyagi érdekén túl a munkavállalók védelmét is szolgálják. A munkahelyi egészség és biztonság javítása területén az érdekvédelmi szervezeteknek, szociális partnereknek kiemelt szerepük van.

A munkabaleseti és foglalkozási megbetegedési adatok az elmúlt években növekvő tendenciát mutatnak, ezért fejleszteni szükséges a munkavédelmi tevékenységet, a tudatosságot, ezáltal a munkakörülményeket azokban a nemzetgazdasági ágazatokban, ahol a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése szükséges az elmúlt évek munkabalesetek statisztikái alapján.

2015-ben Magyarországon 21.088 munkabaleset történt, melyből 84 halálos áldozatot is követelt, ez az adat az elmúlt évtizedek javuló tendenciájához képest emelkedést mutat.

A gazdaság élénkülése az elmúlt időszakban leginkább az iparban jelentkezett. A baleseti kockázatok itt magasabbak, ami a munkabalesetek számában is megmutatkozik. A feldolgozóipar, szállítás, raktározás és a kereskedelem területén történik a legtöbb munkabaleset. Az okok közt leggyakoribbak a mechanikai veszélyforrások elleni biztonsági berendezések hiánya vagy működésképtelensége, egyéni védőeszközök hiánya vagy viselésének elmulasztása, továbbá a munkavédelmi ismeretek hiánya.

A halálos munkabalesetek száma az elmúlt két évben szintén emelkedésnek indult a legkedvezőbb 2012-es évhez képest. Ebben az időszakban a legveszélyesebb ágazat, az építőipar fellendülése volt tapasztalható, ezért erre az ágazatra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ebben az esetben a baleseti okok mögött jellemzően a védőfelszerelések és a munkavédelmi ismeretek hiánya, valamint a fegyelmezetlenség áll.

A pszichés megterhelések egyre jelentősebb arányt képviselnek a munkabalesetek okai között, továbbá pszichoszociális eredetű hiányzások is egyre gyakrabban fordulnak elő. A nemzetközi kutatások adatai alapján a betegség miatt kieső és elveszített munkanapok mintegy 50-60%-ának hátterében a pszichoszociális kóroki tényezők és annak negatív egészségi következményei állnak (forrás: EU-OSHA).

Nemzetgazdasági jelentőségű érdek a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, hiszen ha a munkahelyeken a megfelelő feltételek megteremthetők, akkor a következmények kialakulásával, illetve ezek költségével nem kell számolni. Természetes és alapvető társadalmi és egyéni érdek, hogy a munkahelyen töltött idő egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények között teljen el.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 19 millió Ft, maximum 142 millió Ft forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 35,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok, továbbá a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésnek eléréshez.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint, a támogatási összeg minimum 19 millió Ft, maximum 142 millió forint.

Jelen felhívás keretében munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek maximum 4 tagból álló konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1-től 2016. október 3-ig van lehetőség.

Bővebben információt itt találnak.

Forrás: palyazat.gov.hu

Leave a Reply