EU Pályázatírás, Pályázati tanácsadás, Projekt management

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

By 2017-03-01Hírek
humanity-2045992__340

2017. március 1-től nyújthatók be támogatási kérelmek az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásra.

A felhívás kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft, a teljes lakónépességtől függően.

A projekt keretében támogatható tevékenységek:
– A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
– A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
– A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

Leave a Reply