Category

Hírek

100% támogatás önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére és közcélú energiaellátásra

By | Hírek | No Comments

Hamarosan újra megnyílnak 37 Mrd Ft kerettel az, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1 kódszámú, és, Önkormányzatok által vezérelt, helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” című TOP-3.2.2 kódszámú pályázatok minden megyében, ott is, ahol korábban lezárult a pályázási lehetőség.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A 2016 őszén várható két felhívás értelmében a megyei jogú városok kivételével valamennyi helyi önkormányzat, illetve 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (kivéve távhőszolgáltatás végző társaságok) pályázhatnak.

 

TOP-3.2.1

A fejlesztések esetében a cél az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése:

 • hőszigetelés korszerűsítése,
 • fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
 • napkollektoros vagy napelemes rendszer kiépítése, hőszivattyú rendszerek telepítése,
 • fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése.

A fejlesztések eredményeként egyszerre csökken az önkormányzatok energiaköltség-jellegű kiadása, függetlenné válhatnak a fosszilis energiahordozóktól, valamint csökkenhet Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

TOP-3.2.2

A felhívás célja a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása:

 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával.
 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával.
 • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából.
 • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése (önállóan nem támogatható).

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege, továbbá a benyújtási határidők a felhívások területi egységre vonatkozó terület specifikus mellékletében kerülnek majd szabályozásra.

KEHOP – szeptembertől újból lehet pályázni a megújuló alapú zöld áram termelésének előállítására

By | Hírek | No Comments

Szeptembertől várhatóan újból lehet pályázni majd megújuló alapú zöld áram termelésének előállítására. Az intézkedés keretében elsődlegesen olyan erőművek létesítésének ösztönzése a cél, amelyek a megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózatba táplálják.

FIGYELEM: nem háztartási méretű kiserőművekről és nem az áramfogyasztást fedező termelésről van szó, hanem értékesítési célú nagyobb volumenű áramtermelésről!

A pályázók többek között önkormányzatok, gazdasági társaságok lehetnek majd.

A maximálisan pályázható támogatási összeg pályázónként várhatóan legfeljebb 500 millió forint lesz (4 MW felett 1 milliárd Ft), a támogatási intenzitás területenként és pályázónként eltérő, minimum 40%, maximum 80%.

A felhívás a 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó, valamint külön felhívásban a 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia-termelő rendszerek telepítésére biztosít majd lehetőséget.

A felhívás várható megjelenése és a támogatási kérelmek benyújtásának megkezdése 2016 szeptembertől válik lehetségessé.

100% támogatás társadalmi szerepvállalás erősítésére civileknek, egyházaknak

By | Hírek | No Comments

A helyi közösségek fejlesztéséért hirdet pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) civil és egyházi szervezeteknek, polgári közösségeknek – jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Az igényelhető 100%-os támogatás minimális összege 18 millió forint, a maximális összege pedig 25 millió forint.

Balog Zoltán elmondta, hogy „A társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” elnevezésű pályázat keretösszege 14 milliárd forint, egy szervezet 18 és 25 millió forint közötti összeget nyerhet el az EFOP-1.3.5-16 pályázaton, így akár 700 szervezetet is tudnak támogatni.

Olyan szervezetek jelentkezését várják, amelyek 14-35 év közötti fiatalokkal, illetve 60 év feletti idősekkel foglalkoznak – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a kormány stratégiai célja a polgári közösségek önszerveződésének elősegítése, ezért “értékhordozó, értékteremtő, értékmegújító” közösségeknek szeretnének segíteni.

Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, az elnyert támogatást eszközbeszerzésre, kapacitásfejlesztésre, új munkatársak bérezésére, valamint projektek, programok megvalósítására költhetik a nyertesek. Hangsúlyozta, hogy egyházi szervezeteket is szeretnének támogatni, mivel az egyházak az utóbbi évtizedekben hatalmas feladatot vállaltak a helyi közösségek erősítésében. A 2011-es népszámláláson a lakosság több mint fele vallotta magát valamilyen vallási közösséghez tartozónak, ez is indokolja a pályázat megnyitását az egyházi szereplők előtt – tette hozzá.

Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a pályázat kiemelt célja az önkéntes tevékenység további népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés erősítése és az ifjúsági közösségek támogatása. Elmondta, hogy tapasztalataik szerint sok szervezetben nem tudnak önkénteseket toborozni, mert nincs ember, aki ezzel foglalkozna. A pályázaton elnyert pénzből ezért az önkénteseket koordináló dolgozóknak is fizethetnek az egyesületek. Említést tett arról is, hogy a felmérések szerint nagyon alacsony a fiatalok közösségi szerepvállalása, csak minden tízedik fiatal tagja valamilyen ifjúsági szervezetnek, pedig a fiatalok elérésében és aktivitásuk növelésében jelentős segítséget jelenthetnek az ilyen közösségek. Elmondta, hogy Magyarországon is egyre nő az idős emberek aránya, ezért egyre fontosabb lesz az aktív időskor támogatása, valamint a generációk együttműködésének segítése.

A pályázatokat több körben bírálják majd el, így pályázatot benyújtani folyamatosan lehet a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2018 szeptember 12-ig – mondta Novák Katalin.

 

Támogatható lesz többek között:

 1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
 2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
 3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
 4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

A pályázat benyújtására 2016. szeptember 12-től van lehetőség, a pályázati felhívás és a támogatható tevékenységek teljes köre itt érhető el.

Forrás: kormány.hu

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című felhívás

By | Hírek | No Comments

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.

Vissza nem térítendő támogatási lehetőség jelent meg működő mezőgazdasági mikrovállalkozásoknak 2016. augusztus 25-én.

A felhívás célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozásfejlesztéseket.

100% vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni új, nem mezőgazdasági tevékenységek elindítására: pl. étterem, falusi turizmus, építőipari vállalkozás, kereskedelem (pl. virágbolt, ruhaüzlet, élelmiszerbolt, stb..), szolgáltatás (pl. fodrászat, könyvelőiroda, varroda, gépkölcsönző, stb..).

A pályázatok 2016. október 24-től 2018. október 23-ig nyújthatóak be. Azonban a kiemelten kedvező feltételek miatt már most rendkívül nagy a pályázat iránt érdeklődők száma, ezért érdemes mielőbb megkezdeni a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket, melyben segítséget nyújtanak tapasztalt pályázatíró kollégáink.

Néhány főbb kritérium a pályázaton történő induláshoz:

 1. Pályázhat mikrovállalkozás indítása esetén a helyben lakó 18. életévét betöltött cselekvő­képes természetes személy, aki a pályázat benyújtását megelőző évének (2015.) január 1. napján vidékies térségben életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik. Vidékies térségnek minősül a 10.000 fő alatti település, illeve néhány nagyváros külterülete, Budapest agglomerációs települések nélkül!
 2. Az életvitelszerű tartózkodási hely alatt a lakcím vagy tartózkodási cím is elfogadható.
 3. A felhívás lehetővé teszi, hogy a tervezett vállalkozásnak nem kell a tartózkodás helye szerinti településen lennie, viszont a vállalkozásnak is vidékies térségben kell majd működnie.
 4. Pályázó csak az lehet, aki első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nemvolt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;

 • legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől vidékies térségben található;
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

A vidékies térségnek minősül a 10.000 fő alatti település, illetve néhány nagyváros külterülete, Budapest agglomerációs települések nélkül!

A támogatásnak két fő célja van

1) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása
(a továbbiakban: 1. célterület)

2) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása
(a továbbiakban: 2. célterület)

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft, amely a két célterületre bontva kerül megnyitásra:

 1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.
 2. célterület: – „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.

Támogatható többek között:

 • termék-
 • szolgáltatás-;
 • technológiafejlesztés;
 • tevékenység elindításához szükséges műhely/bemutató tér fejlesztés;
 • interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztés;
 • árusító hely/csatorna kialakítása, fejlesztése;
 • falusi és egyéb vidéki turisztikai attrakció és szolgáltatás továbbfejlesztése.

A részletes pályázati felhívás itt érhető el.

 

Forrás: palyzat.gov.hu

Megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságát támogató” című pályázat

By | Hírek | No Comments

Megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságát támogató” című pályázat

Pályázat célja

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Támogatható tevékenységek köre

A)     Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

Támogatható tevékenységek:

 1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő- ,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
 2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
 3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

B)     A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség.

Forrás: palyzat.gov.hu

Megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című pályázat

By | Hírek | No Comments

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) felhívás.

A Kormány célul tűzte ki a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését. A cél elérését a Kormány ágazati megközelítéssel, munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A foglalkoztatási ráta emelése, illetve a munkahelyek minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a munkakörülmények javítása, a munkavédelmi szempontok érvényre juttatása is. A megfelelő munkakörülmények hiánya a foglalkoztatott munkavállalók teljesítményének csökkenéséhez vezethet, a fokozott megterhelés miatt a dolgozók egészségének megőrzése nehezebbé válik. A munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat olcsóbb, kifizetődőbb megelőzni, mint későbbiekben kezelni, ehhez azonban célzott beavatkozásokra, prevencióra, a témával kapcsolatos ismeretek terjesztésére, és a munkavédelmi feladatellátás szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztésére van szükség. E célok a munkáltatók – gyakran fel nem ismert – anyagi érdekén túl a munkavállalók védelmét is szolgálják. A munkahelyi egészség és biztonság javítása területén az érdekvédelmi szervezeteknek, szociális partnereknek kiemelt szerepük van.

A munkabaleseti és foglalkozási megbetegedési adatok az elmúlt években növekvő tendenciát mutatnak, ezért fejleszteni szükséges a munkavédelmi tevékenységet, a tudatosságot, ezáltal a munkakörülményeket azokban a nemzetgazdasági ágazatokban, ahol a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése szükséges az elmúlt évek munkabalesetek statisztikái alapján.

2015-ben Magyarországon 21.088 munkabaleset történt, melyből 84 halálos áldozatot is követelt, ez az adat az elmúlt évtizedek javuló tendenciájához képest emelkedést mutat.

A gazdaság élénkülése az elmúlt időszakban leginkább az iparban jelentkezett. A baleseti kockázatok itt magasabbak, ami a munkabalesetek számában is megmutatkozik. A feldolgozóipar, szállítás, raktározás és a kereskedelem területén történik a legtöbb munkabaleset. Az okok közt leggyakoribbak a mechanikai veszélyforrások elleni biztonsági berendezések hiánya vagy működésképtelensége, egyéni védőeszközök hiánya vagy viselésének elmulasztása, továbbá a munkavédelmi ismeretek hiánya.

A halálos munkabalesetek száma az elmúlt két évben szintén emelkedésnek indult a legkedvezőbb 2012-es évhez képest. Ebben az időszakban a legveszélyesebb ágazat, az építőipar fellendülése volt tapasztalható, ezért erre az ágazatra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ebben az esetben a baleseti okok mögött jellemzően a védőfelszerelések és a munkavédelmi ismeretek hiánya, valamint a fegyelmezetlenség áll.

A pszichés megterhelések egyre jelentősebb arányt képviselnek a munkabalesetek okai között, továbbá pszichoszociális eredetű hiányzások is egyre gyakrabban fordulnak elő. A nemzetközi kutatások adatai alapján a betegség miatt kieső és elveszített munkanapok mintegy 50-60%-ának hátterében a pszichoszociális kóroki tényezők és annak negatív egészségi következményei állnak (forrás: EU-OSHA).

Nemzetgazdasági jelentőségű érdek a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, hiszen ha a munkahelyeken a megfelelő feltételek megteremthetők, akkor a következmények kialakulásával, illetve ezek költségével nem kell számolni. Természetes és alapvető társadalmi és egyéni érdek, hogy a munkahelyen töltött idő egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények között teljen el.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 19 millió Ft, maximum 142 millió Ft forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 35,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok, továbbá a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésnek eléréshez.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint, a támogatási összeg minimum 19 millió Ft, maximum 142 millió forint.

Jelen felhívás keretében munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek maximum 4 tagból álló konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1-től 2016. október 3-ig van lehetőség.

Bővebben információt itt találnak.

Forrás: palyazat.gov.hu

Felfüggesztették kkv-k kapacitásbővítését támogató pályázatot

By | Hírek | No Comments

A “Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében” című pályázat közel 3,6 milliárd forintos kerete kimerült.

A pályázatok végső beadására még ma délután 16 óráig van lehetőség.  A még 2016. május 13-án meghirdetett pályázat viszonylag kevésnek mondható keretösszege másfél hónap alatt el is fogyott.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent VEKOP-1.2.1-16 kódszámú felhívás keretében a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján 2016. június 28-tól 16.00 órától a beérkezett pályázatok értékelésének idejére a támogatási kérelmek beadása átmenetileg szünetel.

A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Önállóan támogatható tevékenység:

– új termelő eszközök beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek az alábbiak:

– információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek

– az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft, a támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%, maximális mértéke 35%.

Forrás: palyazat.gov.hu

Megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című pályázat.

By | Hírek | No Comments

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.

A felhívás keretében a GINOP-5.1.2-15 „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” c. kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkező alábbi, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető

– nonprofit gazdasági társaságok,

– egyesületek,

– alapítványok,

– szociális szövetkezetek, valamint

– elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek

nyújthatnak be pályázatot, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig lehetséges.

Bővebben itt olvashatnak róla.

Forrás: palyazat.gov.hu

Megjelent a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására című felhívás (TP-1-2016)

By | Hírek | No Comments

A pályázat célja, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése és fejlesztése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan igényt kizárólag tanyás térségből lehet benyújtani, melyek jelen esetben Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó – legkésőbb a pályázat benyújtásáig – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál érvényes ügyfél azonosító számmal rendelkezzen.

A támogatásra 200 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– Tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése vonatkozásában 5 millió Ft.

– A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése vonatkozásában 2- millió Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedhet, mely a megpályázott alcéloktól függően változik.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. július 8-tól forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig lehetséges.

Bővebb információt itt érhetnek el.

Módosult a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés című felhívás

By | Hírek | No Comments

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) pályázat – korábban közzétett – felhívásban foglaltaktól eltérően a támogatási kérelmek benyújtására további 2 hónapot biztosítanak, így az első szakasz zárásának napja 2016. augusztus 15-re módosult.

A Felhívás célja, a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztése, a falvak megújulása, a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások együttműködésével. Az intézkedés alapvető célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

Nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken (lsd. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklet) végrehajtott beruházások.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség. Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH-nál ügyfél-azonosítóval, tehát az MVH által nyilvántartásba vett ügyfélnek minősül.

A rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege 155 millió Ft. A támogatás maximális mértéke 75-95%.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 15-től 2018. április 16-ig lehetséges.

Bővebb információt itt érhetnek el.