Monthly Archives

szeptember 2016

Újból támogatják a külterületi utak fejlesztését önkormányzatok számára

By | Hírek | No Comments

Várhatóan november közepétől lehet a benyújtani a pályázatokat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű felhívásra.

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.  Ingyenes előminősítésünkre a cikk alján található űrlap kitöltésével jelentkezhet.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak: (tehát meglévő szilárd burkolatú utak nem!)
 • mechanikai stabilizálása;
 • fejlesztése szélesítéssel;
 • alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
 1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
 • vontatott és függesztett munkagépek,
 • erőgépek,
 • erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
 • ágaprító gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható, egy támogatási kérelemben pedig több célterületre is igényelhető támogatás.

Támogatási kérelmet mindkét célterület esetében vidéki térségben működő települési önkormányzat és önkormányzati társulás nyújthat be.

A támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.

A vissza nem térítendő támogatás maximális összege az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) lehet. A támogatási intenzitás mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján 75%-os, 85%-os, 90%-os, vagy 95%-os lehet.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2016. 11. 14. naptól 2018. 11. 13. napig lesz lehetőség.

A felhívás itt érhető el.

100% támogatás önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére és közcélú energiaellátásra

By | Hírek | No Comments

Hamarosan újra megnyílnak 37 Mrd Ft kerettel az, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1 kódszámú, és, Önkormányzatok által vezérelt, helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” című TOP-3.2.2 kódszámú pályázatok minden megyében, ott is, ahol korábban lezárult a pályázási lehetőség.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A 2016 őszén várható két felhívás értelmében a megyei jogú városok kivételével valamennyi helyi önkormányzat, illetve 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (kivéve távhőszolgáltatás végző társaságok) pályázhatnak.

 

TOP-3.2.1

A fejlesztések esetében a cél az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése:

 • hőszigetelés korszerűsítése,
 • fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
 • napkollektoros vagy napelemes rendszer kiépítése, hőszivattyú rendszerek telepítése,
 • fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése.

A fejlesztések eredményeként egyszerre csökken az önkormányzatok energiaköltség-jellegű kiadása, függetlenné válhatnak a fosszilis energiahordozóktól, valamint csökkenhet Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

TOP-3.2.2

A felhívás célja a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása:

 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával.
 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával.
 • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából.
 • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése (önállóan nem támogatható).

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege, továbbá a benyújtási határidők a felhívások területi egységre vonatkozó terület specifikus mellékletében kerülnek majd szabályozásra.

KEHOP – szeptembertől újból lehet pályázni a megújuló alapú zöld áram termelésének előállítására

By | Hírek | No Comments

Szeptembertől várhatóan újból lehet pályázni majd megújuló alapú zöld áram termelésének előállítására. Az intézkedés keretében elsődlegesen olyan erőművek létesítésének ösztönzése a cél, amelyek a megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózatba táplálják.

FIGYELEM: nem háztartási méretű kiserőművekről és nem az áramfogyasztást fedező termelésről van szó, hanem értékesítési célú nagyobb volumenű áramtermelésről!

A pályázók többek között önkormányzatok, gazdasági társaságok lehetnek majd.

A maximálisan pályázható támogatási összeg pályázónként várhatóan legfeljebb 500 millió forint lesz (4 MW felett 1 milliárd Ft), a támogatási intenzitás területenként és pályázónként eltérő, minimum 40%, maximum 80%.

A felhívás a 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó, valamint külön felhívásban a 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia-termelő rendszerek telepítésére biztosít majd lehetőséget.

A felhívás várható megjelenése és a támogatási kérelmek benyújtásának megkezdése 2016 szeptembertől válik lehetségessé.

100% támogatás társadalmi szerepvállalás erősítésére civileknek, egyházaknak

By | Hírek | No Comments

A helyi közösségek fejlesztéséért hirdet pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) civil és egyházi szervezeteknek, polgári közösségeknek – jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Az igényelhető 100%-os támogatás minimális összege 18 millió forint, a maximális összege pedig 25 millió forint.

Balog Zoltán elmondta, hogy „A társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” elnevezésű pályázat keretösszege 14 milliárd forint, egy szervezet 18 és 25 millió forint közötti összeget nyerhet el az EFOP-1.3.5-16 pályázaton, így akár 700 szervezetet is tudnak támogatni.

Olyan szervezetek jelentkezését várják, amelyek 14-35 év közötti fiatalokkal, illetve 60 év feletti idősekkel foglalkoznak – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a kormány stratégiai célja a polgári közösségek önszerveződésének elősegítése, ezért “értékhordozó, értékteremtő, értékmegújító” közösségeknek szeretnének segíteni.

Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, az elnyert támogatást eszközbeszerzésre, kapacitásfejlesztésre, új munkatársak bérezésére, valamint projektek, programok megvalósítására költhetik a nyertesek. Hangsúlyozta, hogy egyházi szervezeteket is szeretnének támogatni, mivel az egyházak az utóbbi évtizedekben hatalmas feladatot vállaltak a helyi közösségek erősítésében. A 2011-es népszámláláson a lakosság több mint fele vallotta magát valamilyen vallási közösséghez tartozónak, ez is indokolja a pályázat megnyitását az egyházi szereplők előtt – tette hozzá.

Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a pályázat kiemelt célja az önkéntes tevékenység további népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés erősítése és az ifjúsági közösségek támogatása. Elmondta, hogy tapasztalataik szerint sok szervezetben nem tudnak önkénteseket toborozni, mert nincs ember, aki ezzel foglalkozna. A pályázaton elnyert pénzből ezért az önkénteseket koordináló dolgozóknak is fizethetnek az egyesületek. Említést tett arról is, hogy a felmérések szerint nagyon alacsony a fiatalok közösségi szerepvállalása, csak minden tízedik fiatal tagja valamilyen ifjúsági szervezetnek, pedig a fiatalok elérésében és aktivitásuk növelésében jelentős segítséget jelenthetnek az ilyen közösségek. Elmondta, hogy Magyarországon is egyre nő az idős emberek aránya, ezért egyre fontosabb lesz az aktív időskor támogatása, valamint a generációk együttműködésének segítése.

A pályázatokat több körben bírálják majd el, így pályázatot benyújtani folyamatosan lehet a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2018 szeptember 12-ig – mondta Novák Katalin.

 

Támogatható lesz többek között:

 1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
 2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
 3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
 4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

A pályázat benyújtására 2016. szeptember 12-től van lehetőség, a pályázati felhívás és a támogatható tevékenységek teljes köre itt érhető el.

Forrás: kormány.hu