Monthly Archives

augusztus 2016

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című felhívás

By | Hírek | No Comments

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.

Vissza nem térítendő támogatási lehetőség jelent meg működő mezőgazdasági mikrovállalkozásoknak 2016. augusztus 25-én.

A felhívás célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozásfejlesztéseket.

100% vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni új, nem mezőgazdasági tevékenységek elindítására: pl. étterem, falusi turizmus, építőipari vállalkozás, kereskedelem (pl. virágbolt, ruhaüzlet, élelmiszerbolt, stb..), szolgáltatás (pl. fodrászat, könyvelőiroda, varroda, gépkölcsönző, stb..).

A pályázatok 2016. október 24-től 2018. október 23-ig nyújthatóak be. Azonban a kiemelten kedvező feltételek miatt már most rendkívül nagy a pályázat iránt érdeklődők száma, ezért érdemes mielőbb megkezdeni a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket, melyben segítséget nyújtanak tapasztalt pályázatíró kollégáink.

Néhány főbb kritérium a pályázaton történő induláshoz:

 1. Pályázhat mikrovállalkozás indítása esetén a helyben lakó 18. életévét betöltött cselekvő­képes természetes személy, aki a pályázat benyújtását megelőző évének (2015.) január 1. napján vidékies térségben életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik. Vidékies térségnek minősül a 10.000 fő alatti település, illeve néhány nagyváros külterülete, Budapest agglomerációs települések nélkül!
 2. Az életvitelszerű tartózkodási hely alatt a lakcím vagy tartózkodási cím is elfogadható.
 3. A felhívás lehetővé teszi, hogy a tervezett vállalkozásnak nem kell a tartózkodás helye szerinti településen lennie, viszont a vállalkozásnak is vidékies térségben kell majd működnie.
 4. Pályázó csak az lehet, aki első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nemvolt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;

 • legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől vidékies térségben található;
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

A vidékies térségnek minősül a 10.000 fő alatti település, illetve néhány nagyváros külterülete, Budapest agglomerációs települések nélkül!

A támogatásnak két fő célja van

1) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása
(a továbbiakban: 1. célterület)

2) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása
(a továbbiakban: 2. célterület)

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft, amely a két célterületre bontva kerül megnyitásra:

 1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.
 2. célterület: – „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.

Támogatható többek között:

 • termék-
 • szolgáltatás-;
 • technológiafejlesztés;
 • tevékenység elindításához szükséges műhely/bemutató tér fejlesztés;
 • interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztés;
 • árusító hely/csatorna kialakítása, fejlesztése;
 • falusi és egyéb vidéki turisztikai attrakció és szolgáltatás továbbfejlesztése.

A részletes pályázati felhívás itt érhető el.

 

Forrás: palyzat.gov.hu