Monthly Archives

június 2016

Megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című pályázat

By | Hírek | No Comments

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) felhívás.

A Kormány célul tűzte ki a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését. A cél elérését a Kormány ágazati megközelítéssel, munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A foglalkoztatási ráta emelése, illetve a munkahelyek minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a munkakörülmények javítása, a munkavédelmi szempontok érvényre juttatása is. A megfelelő munkakörülmények hiánya a foglalkoztatott munkavállalók teljesítményének csökkenéséhez vezethet, a fokozott megterhelés miatt a dolgozók egészségének megőrzése nehezebbé válik. A munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat olcsóbb, kifizetődőbb megelőzni, mint későbbiekben kezelni, ehhez azonban célzott beavatkozásokra, prevencióra, a témával kapcsolatos ismeretek terjesztésére, és a munkavédelmi feladatellátás szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztésére van szükség. E célok a munkáltatók – gyakran fel nem ismert – anyagi érdekén túl a munkavállalók védelmét is szolgálják. A munkahelyi egészség és biztonság javítása területén az érdekvédelmi szervezeteknek, szociális partnereknek kiemelt szerepük van.

A munkabaleseti és foglalkozási megbetegedési adatok az elmúlt években növekvő tendenciát mutatnak, ezért fejleszteni szükséges a munkavédelmi tevékenységet, a tudatosságot, ezáltal a munkakörülményeket azokban a nemzetgazdasági ágazatokban, ahol a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése szükséges az elmúlt évek munkabalesetek statisztikái alapján.

2015-ben Magyarországon 21.088 munkabaleset történt, melyből 84 halálos áldozatot is követelt, ez az adat az elmúlt évtizedek javuló tendenciájához képest emelkedést mutat.

A gazdaság élénkülése az elmúlt időszakban leginkább az iparban jelentkezett. A baleseti kockázatok itt magasabbak, ami a munkabalesetek számában is megmutatkozik. A feldolgozóipar, szállítás, raktározás és a kereskedelem területén történik a legtöbb munkabaleset. Az okok közt leggyakoribbak a mechanikai veszélyforrások elleni biztonsági berendezések hiánya vagy működésképtelensége, egyéni védőeszközök hiánya vagy viselésének elmulasztása, továbbá a munkavédelmi ismeretek hiánya.

A halálos munkabalesetek száma az elmúlt két évben szintén emelkedésnek indult a legkedvezőbb 2012-es évhez képest. Ebben az időszakban a legveszélyesebb ágazat, az építőipar fellendülése volt tapasztalható, ezért erre az ágazatra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ebben az esetben a baleseti okok mögött jellemzően a védőfelszerelések és a munkavédelmi ismeretek hiánya, valamint a fegyelmezetlenség áll.

A pszichés megterhelések egyre jelentősebb arányt képviselnek a munkabalesetek okai között, továbbá pszichoszociális eredetű hiányzások is egyre gyakrabban fordulnak elő. A nemzetközi kutatások adatai alapján a betegség miatt kieső és elveszített munkanapok mintegy 50-60%-ának hátterében a pszichoszociális kóroki tényezők és annak negatív egészségi következményei állnak (forrás: EU-OSHA).

Nemzetgazdasági jelentőségű érdek a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, hiszen ha a munkahelyeken a megfelelő feltételek megteremthetők, akkor a következmények kialakulásával, illetve ezek költségével nem kell számolni. Természetes és alapvető társadalmi és egyéni érdek, hogy a munkahelyen töltött idő egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények között teljen el.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 19 millió Ft, maximum 142 millió Ft forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 35,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok, továbbá a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésnek eléréshez.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint, a támogatási összeg minimum 19 millió Ft, maximum 142 millió forint.

Jelen felhívás keretében munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek maximum 4 tagból álló konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1-től 2016. október 3-ig van lehetőség.

Bővebben információt itt találnak.

Forrás: palyazat.gov.hu

Felfüggesztették kkv-k kapacitásbővítését támogató pályázatot

By | Hírek | No Comments

A “Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében” című pályázat közel 3,6 milliárd forintos kerete kimerült.

A pályázatok végső beadására még ma délután 16 óráig van lehetőség.  A még 2016. május 13-án meghirdetett pályázat viszonylag kevésnek mondható keretösszege másfél hónap alatt el is fogyott.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent VEKOP-1.2.1-16 kódszámú felhívás keretében a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján 2016. június 28-tól 16.00 órától a beérkezett pályázatok értékelésének idejére a támogatási kérelmek beadása átmenetileg szünetel.

A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Önállóan támogatható tevékenység:

– új termelő eszközök beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek az alábbiak:

– információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek

– az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft, a támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%, maximális mértéke 35%.

Forrás: palyazat.gov.hu

Megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című pályázat.

By | Hírek | No Comments

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.

A felhívás keretében a GINOP-5.1.2-15 „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” c. kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkező alábbi, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető

– nonprofit gazdasági társaságok,

– egyesületek,

– alapítványok,

– szociális szövetkezetek, valamint

– elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek

nyújthatnak be pályázatot, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig lehetséges.

Bővebben itt olvashatnak róla.

Forrás: palyazat.gov.hu

Megjelent a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására című felhívás (TP-1-2016)

By | Hírek | No Comments

A pályázat célja, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése és fejlesztése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan igényt kizárólag tanyás térségből lehet benyújtani, melyek jelen esetben Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó – legkésőbb a pályázat benyújtásáig – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál érvényes ügyfél azonosító számmal rendelkezzen.

A támogatásra 200 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– Tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése vonatkozásában 5 millió Ft.

– A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése vonatkozásában 2- millió Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedhet, mely a megpályázott alcéloktól függően változik.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. július 8-tól forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig lehetséges.

Bővebb információt itt érhetnek el.

Módosult a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés című felhívás

By | Hírek | No Comments

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) pályázat – korábban közzétett – felhívásban foglaltaktól eltérően a támogatási kérelmek benyújtására további 2 hónapot biztosítanak, így az első szakasz zárásának napja 2016. augusztus 15-re módosult.

A Felhívás célja, a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztése, a falvak megújulása, a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások együttműködésével. Az intézkedés alapvető célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

Nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken (lsd. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklet) végrehajtott beruházások.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség. Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH-nál ügyfél-azonosítóval, tehát az MVH által nyilvántartásba vett ügyfélnek minősül.

A rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege 155 millió Ft. A támogatás maximális mértéke 75-95%.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 15-től 2018. április 16-ig lehetséges.

Bővebb információt itt érhetnek el.

Megjelent a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2016. évi támogatási feltételeit tartalmazó tájékoztató

By | Hírek | No Comments

Megjelent a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2016. évi támogatási feltételeit tartalmazó tájékoztató

A támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő hazai nagyvállalatok foglalkoztatást bővítő, feldolgozóipar területén megvalósuló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a Kormány újraiparosítási törekvéseit.

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2015. évben indult el, 3 milliárd forint keretösszeggel, amely 14 nagyvállalat kapacitásbővítő beruházásának megvalósításához járul hozzá, és segítségével összességében közel 500 új munkahely jön létre az érintett cégeknél.

A támogatásra 2016. évben rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.

A támogatási igény formája kérelem.

A támogatás igénylése az NGM Kiemelt Vállalati Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány itt tölthető le. A támogatási feltételek pedig innen tölthetők le.

Forrás: kormany.hu

Az uniós források felhasználása a gazdaságfejlesztést szolgálja

By | Hírek | No Comments

Az uniós források felhasználása a gazdaságfejlesztést szolgálja

A 2014-2020-as fejlesztési időszakban a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítése a legfontosabb az operatív programokban – mondta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára csütörtökön az új programozási időszak tapasztalatairól tartott nemzetközi konferencián, Budapesten.

Rákossy Balázs a konferencia megnyitóján ismertette: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) eddig 48 pályázat jelent meg, az év végéig további 48 kiírás lesz, és elindult a visszatérítendő támogatások rendszere is. Hozzátette: a kis- és középvállalkozásoknál a kapacitás bővítését, a kutatás-fejlesztést és innovációt, a piacra jutást, az exportképesség növekedését kiemelten támogatják azért, hogy a következő években a 2500-3000 külpiacon is értékesítő kkv-k száma 10 000 fölé emelkedjen.

Az NGM államtitkára kitért a magyar gazdaság újraiparosításának támogatásra is, szeretnék elérni, hogy az ipar GDP-hez történő hozzájárulása a mostani 22 százalékról 30 százalékra nőjön.

Rákossy Balázs hangsúlyozta, hogy a visszatérítendő uniós támogatásokat felölelő pénzügyi eszközökre a 2014-2020-as időszakban mintegy 720 milliárd forintot különített el Magyarország, ez az összeg háromszorosan a 2007-2013-as időszakénak. A források kihelyezése megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bankon (MFB) keresztül, ebben a konstrukcióban az idén 630 milliárd forint keretre 18 pályázattal számolnak.

Az NGM államtitkára szólt arról is, hogy az uniós források hatékony felhasználásának fontos szerepe van a magyar gazdaság eredményeiben.
A kormány kiemelt figyelmet fordít a versenyképességre, a kis- és középvállalkozások támogatására, a korábban hozott stratégiai döntés alapján az uniós források 60 százalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítja – mondta Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár az eseményen

Vitályos Eszter ismertette, hogy a 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklusban a kifizetett 9223 milliárd forintra 150 ezer pályázat érkezett, ebből 70 600 nyert, közülük alig volt 44 ezer a vállalkozás, a források 90 százaléka közkedvezményezettekhez jutott.

Elmondta, a kormány arról döntött, hogy a 2014-2020-as időszakban az uniós forrásokat nem aprózza el, 2017. június 30-ig az összes pályázatot kiírja, hiszen fontos, hogy 2017-2018-ban a támogatási szerződések megvalósuljanak, és a források lekötése és kifizetése érdemben beinduljon.

Hangsúlyozta: a kormány az uniós források felhasználásakor is együttműködik a magyar piaci szereplőkkel, példaként említette, hogy az új közbeszerzési törvényben a kormány az uniós keretek között próbálja megteremteni annak a feltételeit, hogy a magyar gazdaság szereplőinek ugyanolyan lehetőségük legyen hozzáférni az itteni közberuházásokhoz, mint amilyen a nyugat-európai cégeknek a saját piacukon már régóta megvan.

Vitályos Eszter szólt arról is, hogy a pályázatoknál kiemelten figyelnek a bürokrácia csökkentésére, kevesebb adatot kell beadni, egyszerűsített, elektronikus beadási rendszert működtetnek, amelyet a pályázók is tudnak használni.

Erich Unterwurzacher, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának igazgatója a konferencián hangsúlyozta, hogy az uniós források felhasználásakor a kkv-kra kell fókuszálni, a versenyképességi programokat célszerű támogatni. Az 2014-2020-as programozási időszakban a kis- és középvállalkozások segítésében az eddiginél nagyobb szerepet kapnak a visszatérítendő pénzügyi eszközök, ennek bevezetésében Magyarország élenjár – mondta Erich Unterwurzacher.

Adriana Sukova-Tosheva, az Európai Bizottság szociális és foglalkoztatási igazgatóságának igazgatója elmondta, hogy az unió a fiatalok foglalkoztatásának segítését fontosnak tekinti, hosszú távon a munkaerőpiaci egyensúly megteremtését tartja elsődlegesnek, és ezt támogatja is a szociális alapból.

Forrás: kormany.hu

Több milliárd forinttal segíti a hátrányos helyzetű óvódásokat a kormány

By | Hírek | No Comments

Az óvodák az integrációs pedagógiai rendszer keretében 4,2 milliárd forintnyi támogatásra pályázhatnak – jelentette be csütörtökön Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.

Az államtitkár az MTI-nek elmondta: valamennyi óvoda fenntartója pályázhat, így az egyházi és a civil tulajdonban lévők is. A program négy tanévre szól, és 5500 gyermek bevonására biztosít lehetőséget.

A rendszer keretében a pedagógusok kialakíthatják a saját intézményükre vonatkozó, a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő módszertani megközelítést. Ennek keretében számos aktivitás támogatható: kirándulások, közösségi programok, de különböző technikai eszközök beszerzése is.

Az is fontos része a programnak, hogy a pedagógusok, nevelők továbbképzését támogassa – tette hozzá Czibere Károly.

“A kormány elkötelezett abban, hogy mind az óvodában, mind az iskolában az együtt gondozás, együtt nevelés, együtt oktatás kultúráját erősítse. Meggyőződésünk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek számára történő esélyteremtés szempontjából az egyetlen eredményes út, az együtt nevelés” – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy az előző tanévben 96 ezer gyermek vett részt a programban.

(MTI)

Több mint 19 milliárd forint kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korszerűsítésére

By | Hírek | No Comments

Több mint 19 milliárd forint kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korszerűsítésére

Újabb, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak a mezőgazdasági termelők és csoportjaik a Miniszterelnökség 2016. június 6-án meghirdetett felhívásának köszönhetően. A gazdálkodók a Vidékfejlesztési Program „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázat keretében juthatnak támogatáshoz.

A most megjelent felhívás elsődleges célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak, valamint erőforrás-hatékonyságának biztosításával.

A pályázat keretében terményszárító létesítésére, maximum 5000 tonna termény tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás, valamint univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók kialakítására nyílik lehetőség. Az ügyfelek egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén pedig maximum 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek.

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. augusztus 5. és 2018. augusztus 6. között. Az első értékelési határnap 2016. október 5. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére és korszerűsítésére kiírt felhívással együtt ez idáig a Vidékfejlesztési Program keretében összesen 32 darab pályázat jelent meg. A rendelkezésre álló mintegy 1300 milliárd forintos keretből a Miniszterelnökség eddig mintegy 845 milliárd forintot hirdetett meg a gazdálkodók számára, amely a teljes keret közel kétharmada.

Forrás: kormany.hu

Megjelent a Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló „Technikai Segítségnyújtás Projekt” című felhívása

By | Hírek | No Comments

Megjelent a „Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (VP-20-1-16 kódszámú) felhívás.

A Kormány célul tűzte ki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó források teljes mértékű felhasználását és a hatékonyabb támogatáskezelés és támogatás-felhasználás érdekében a Vidékfejlesztési Program hatékony irányítását, amely utóbbi cél megvalósulását a Technikai Segítségnyújtási intézkedés érvényesítése biztosít. A cél elérését a Kormány a Miniszterelnökség együttműködésével tervezi megvalósítani jelen projektben foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • A benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
  • A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket legfeljebb 4 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Cserébe a kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Vidékfejlesztési Programban előírt tevékenységek hatékony és eredményes végrehajtásához.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. december 31. napjáig van lehetőség.

Bővebben itt olvasható.

Forrás: palyazat.gov.hu