EU Pályázatírás, Pályázati tanácsadás, Projekt management

100% támogatás önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére és közcélú energiaellátásra

By 2016-09-14Hírek

Hamarosan újra megnyílnak 37 Mrd Ft kerettel az, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1 kódszámú, és, Önkormányzatok által vezérelt, helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” című TOP-3.2.2 kódszámú pályázatok minden megyében, ott is, ahol korábban lezárult a pályázási lehetőség.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A 2016 őszén várható két felhívás értelmében a megyei jogú városok kivételével valamennyi helyi önkormányzat, illetve 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (kivéve távhőszolgáltatás végző társaságok) pályázhatnak.

 

TOP-3.2.1

A fejlesztések esetében a cél az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése:

  • hőszigetelés korszerűsítése,
  • fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
  • napkollektoros vagy napelemes rendszer kiépítése, hőszivattyú rendszerek telepítése,
  • fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése.

A fejlesztések eredményeként egyszerre csökken az önkormányzatok energiaköltség-jellegű kiadása, függetlenné válhatnak a fosszilis energiahordozóktól, valamint csökkenhet Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

TOP-3.2.2

A felhívás célja a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása:

  • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával.
  • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával.
  • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából.
  • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése (önállóan nem támogatható).

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege, továbbá a benyújtási határidők a felhívások területi egységre vonatkozó terület specifikus mellékletében kerülnek majd szabályozásra.

Leave a Reply