Pályázatírás

„A pénztermeléshez pénz kell, de nem feltétlenül a sajátod.” (Robert Toru Kiyosaki)

Pályázati tanácsadás

 • pályázati tanácsadás
 • pályázatfigyelés

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal hozzánk. Tanácsadó szolgáltatásunkon belül eligazítjuk Önt a pályázatírás világán belül.

Pályázatírás

Szolgáltatásaink alappillére a pályázatírás. Pályázatíróink nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, akiknek az évek során megszerzett szakértelme olyan garanciát jelent cégünk számára, amely által az ügyfelekkel való együttműködés kockázatmentes munkafolyamatot, sikeres együttműködést eredményez.

Vegye igénybe a sikerdíjas alapon működő pályázatírási szolgáltatásunkat. Munkatársaink több mint 10 éves tapasztalata segít önnek az Európai uniós pályázatok sikeres összeállításában.

Projekt előkészítés, tanulmányírás

 • helyzetértékelés, szükségletfelmérés
 • üzleti terv készítése
 • CBA elemzés
 • MT, RMT, PET készítése (megvalósíthatósági tanulmány, részletes megvalósíthatósági tanulmány, projekt előkészítő tanulmány)

Projektmenedzsment

A Támogatási Szerződés aláírását követően az elnyert összeg lehívása éppoly összetett feladat, mint maga a pályázat megírása. Cégünk szolgáltatásai között megtalálható a projektmenedzsment, vagy utógondozás, illetve a projekt- és pénzügyi vezetés is.

Tapasztalt projektmenedzsereink az eljárásrendek teljes ismeretében készítik elő a kifizetési kérelmeket, és felügyelik a projekt megvalósítása alatt létrejött szerződéseket, továbbá feladataink közé tartozik a projekt előrehaladási- és záró projekt előrehaladási jelentések készítése is. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok tartalmi- és formai követelményeiről való tájékoztatáson felül, koordináljuk a kötelező- és a kötelezőn túli nyilvánosság biztosítását is. A támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig segítjük partnereinket a projekt megvalósítása során, ide értve a záró beszámoló benyújtását követő záró helyszíni ellenőrzést is.

Cégünkről röviden:

A Wex Argentum Kft. partnereivel hosszú távú együttműködésben gondolkodik annak érdekében, hogy a felmerült igényeket és elvárásokat minél inkább megismerve és szem előtt tartva, a lehető leghatékonyabban aknázzuk ki a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásokat, a tervezett operatív programok keretein belül.

Tevékenységünk széleskörű, végigkísérjük a projektek teljes életútját, a fejlesztési igény felmerülésétől a tényleges megvalósításig. Ez alapján szolgáltatásaink közé tartozik a pályázatfigyelés, a pályázati tanácsadás, a pályázatírás, a projektgenerálás, a tanulmányok készítése, és a projektmenedzsment egyaránt.

Küldetésünk:

A pályázatok körüli ügyintézés terhét Partnereink válláról levéve, szaktudásunkkal és gyakorlati tapasztalatunkkal megkönnyítjük a pályázás folyamatát, és a fizikai megvalósítást!

Díjmentes szolgáltatásaink:

 • pályázati tanácsadás
 • pályázatfigyelés
 • szállító/ tervező/ mérnök/ szakemberek ajánlása kivitelezéshez, megvalósításhoz

Pályázatírói szakterületeink:

 • energetika és környezetvédelem
 • turisztikai jellegű fejlesztések
 • önkormányzati beruházások
 • vidékfejlesztés
 • gépbeszerzés, technológiai korszerűsítések
 • telephelyfejlesztés
 • építési beruházások
 • kutatás-fejlesztés, innováció
 • informatika, információs-technológiai fejlesztések
 • oktatás, képzés
 • munkahelymegőrzés és – teremtés, rugalmas munkahelyek kialakítása
 • egyházi fejlesztések, szociális beruházások
 • mezőgazdasági beruházások

 

A projektmenedzsmenten belül az alábbi tevékenységeket látjuk el:

 • a projekt beszerzési tervének elkészítése, szerződéstervezetek előzetes véleményezése, megkötött szerződések ellenőrzése
 • a közbeszerzési szakértő által készített közbeszerzési terv ellenőrzése
 • projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentációs kötelezettség elkészítése (Kifizetési kérelem, Beszámoló, Időközi beszámolók (IB), Záró beszámoló, Változás bejelentő, Támogatási Szerződés módosítás)
 • a projektben résztvevő külső szakértők szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése
 • az ütemtervnek megfelelően a projekt folyamatos figyelemmel kísérése
 • értekezletek, megbeszélések kezdeményezése a projekt szereplőivel, illetve a közreműködő szervezettel
 • a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellenőrzése
 • közbenső helyszíni ellenőrzések és záró helyszíni ellenőrzésen történő részvétel

A pályázatok mára már teljes mértékben meghatározzák a vállalkozások életét. Egy vállalkozás pályázat révén juthat meghatározott felhasználású anyagi támogatáshoz. Ez abban különbözik egy egyszerű banki kölcsöntől, vissza nem térítendő, ellenben nem elegendő hitelképesnek lenni az elnyeréséhez.

Egy pályázat elnyeréséhez a legfontosabb a projekt, hisz ezzel pályázzuk meg a támogatást, ezt vizsgálják meg és bírálják el a pályázati bizottság szakértői. Egy pályázat célja olyan fejlesztés vagy fejlesztések támogatása, amelyek később valamilyen közvetlen vagy közvetett haszonnal járnak; például egy szállítási cég telephely bővítésére pályázik. Ha elnyeri a pályázatot, új járművek számára lesz helye, esetleg nagyobb raktára lesz a küldemények számára, de mindenképpen több alkalmazottja lesz, mivel szüksége lesz az új munkaerő, ezáltal a cég pozitív növekedése befolyással lesz a régió gazdaságára is.

A projekt megtervezése és dokumentálása már magába a pályázat megírásába tartozik, aminek a minősége nagyban befolyásolja a pályázat sikerességét.

A pályázati projektet nem elegendő megtervezni, meg is kell valósítani, sőt, fenn is kell tartani. Ez a pályázat harmadik, leghosszabb és legnehezebb szakasza.

Hogy egy cég vagy vállalkozás pályázhasson, mindenek előtt meg kell felelnie egy előminősítési vizsgálaton. Ilyen előminősítési szolgáltatást több cég is kínál, ezáltal még az előtt megtudjuk a projekt hibáit, mielőtt hivatalosan beadnánk a papírokat a pályázati bizottságnak.

Az elvárások a pályázók irányába pályázatonként változnak, azonban általános követelmény, hogy a pályázó ne álljon csődeljárás vagy felszámolás alatt, ne legyenek adóhátralékai, az előző évi saját tőke nem lehet negatív, illetve meghatározott teljes üzleti évekkel kell rendelkeznie (például egyes pályázatokra csak két teljes üzleti évvel (2×365 nap) rendelkező cégek vagy vállalkozások pályázhatnak).

Pályázati referenciák

 • EFOP-1.2.2-15 Ifjúsági programok támogatása
 • EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért
 • GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
 • GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
 • GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
 • GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
 • GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
 • KEHOP-5.4.1       Szemléletformálási programok
 • TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
 • TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 • TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
 • TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 • TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 • TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 • VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló,- szárító és- tisztító építése, korszerűsítése
 • VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
 • VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
 • VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése
 • VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 • VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Hazai finanszírozású pályázatok:

 • OKTFNHI-LSZF/2015-01  – A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére
 • Testvér-települési programok és együttműködések
 • Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Folyamatban lévő munkáink:

 • GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
 • VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
 • TOP-6.3.2-15      „Zöld város kialakítása” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan Akcióterületi Terv elkészítése

 

A következő konstrukcióban pályázatírást és projektmenedzsment feladatok ellátását vállaljuk:

 • GINOP     Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
 • TOP         Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
 • VP            Vidékfejlesztési Program
 • EFOP       Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
 • KÖFOP    Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program
 • KEHOP    Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
 • Hazai forrásokból megvalósítandó pályázatok

Friss hírek

konyha-piac

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

| Hírek | No Comments

2017. április 28-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívásra. Célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a…

falusi-turizmus

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

| Hírek | No Comments

2017. április 3-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP6-6.4.1-16 kódszámú, Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő…

videk_fejlesztes

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

| Hírek | No Comments

2017. március 16-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP2-6.1.1-16 kódszámú, A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című pályázati felhívásra. Célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra…

humanity-2045992__340

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

| Hírek | No Comments

2017. március 1-től nyújthatók be támogatási kérelmek az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásra. A felhívás kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi…

child-1864718_960_720

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

| Hírek | No Comments

2017. március 20-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-5.3.8-16 kódszámú Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása című pályázati felhívásra. A felhívás célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro-, kis-, közepes és…

vidék_06

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

| Hírek | No Comments

2017. március 16-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel című pályázati felhívásra. A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának…

blue-1866471__340

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

| Hírek | No Comments

2017. február 15-től nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című pályázati felhívásra. Célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és…

sparks-692122_960_720

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

| Hírek | No Comments

A GINOP 1.2.2-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályáati felhívásra 2017. január 25-től adhatók be támogatási kérelmek. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának…

stock-photo-learn-learning-education-knowledge-wisdom-studying-concept-372270265

Tanoda programok támogatása

| Hírek | No Comments

Az EFOP-3.3.1-16 kódszámú Tanoda programok támogatása felhívásra még benyújthatók pályázatok. Célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva. Az…

Újból támogatják a külterületi utak fejlesztését önkormányzatok számára

| Hírek | No Comments
Várhatóan november közepétől lehet a benyújtani a pályázatokat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges...

Karrier

Projektmenedzser

Jelentkezési határidő: 2018.02.28.

Elérhetőségeink

Keresse fel irodánkat, vagy forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Wex Argentum Kft.
Székhely:
1201, Budapest
Vágóhíd utca 65.
Telephely:
3529 Miskolc,
Csabai kapu 26. 1 em. 3.
Levelezési cím:

Pf.: 3501 Miskolc, 583.

+36 30/952 6930
info@wex.hu

Ha bármi kérdése van itt elküldheti nekünk és ügyfélszolgálatunk rövid időn belül válaszol:

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet